Zbiornik wody zasilającej typ GSD - markostal_20160606

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zbiornik wody zasilającej typ GSD

Produkcja > Zbiorniki dla kotłowni parowych i wodnych


Zbiorniki wody zasilającej z częściowym odgazowaniem termicznym wytwarzamy
w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną. Są to zbiorniki prostopadłościenne.
Materiały użyte do produkcji posiadają atest hutniczny.
Zbiorniki zabezpieczane są od zewnątrz farbą antykorozyjną, podkładową.
Na życzenie zamawiającego dostarczamy zbiorniki do kondensatu łącznie z osprzętem
określonym w projekcie technologicznym.
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek zbiornika bez zgody wytwórcy.
Zbiorniki wody zasilającej z częściowym odgazowaniem termicznym są zbiornikami bezciśnieniowymi i pracują w temperaturze do 100oC.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego