Rozprężacz kondensatu i odsolin typ GVD (RS) - markostal_20160606

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rozprężacz kondensatu i odsolin typ GVD (RS)

Produkcja > Zbiorniki dla kotłowni parowych i wodnych


Rozprężacze kondensatu i odsolin są stosowane w celu umożliwienia wykorzystania
pary niskociśnieniowej powstającej za zaworem odsalającym lub z rozprężenia pary
wysokociśnieniowej. W rozprężaczu następuje oddzielenie fazy ciekłej od gazowej.
Zbiorniki przeznaczone są do pracy przy maksymalnym ciśnieniu PS=0,5bar i maksymalnej
temperaturze do TS=200oC.
Rozprężacze wytwarzane są ze stali węglowych w oparciu o własną dokumentację
konstrukcyjną. Materiały posiadają atest hutniczy.
Zbiorniki zabezpieczane są z zewnątrz farbą antykorozyjną. Zbiornik wyposażony jest
w łapy podporowe.
Istnieje możliwość modyfikacji ilości i rodzaju króćców zbiornika wg uzgodnień.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego