Mieszacz wodno-powietrzny ADP - aerator - markostal_20160606

Idź do spisu treści

Menu główne:

Mieszacz wodno-powietrzny ADP - aerator

Produkcja > Zbiorniki do Stacji Uzdatniania Wody


Mieszacze wodno-powietrzne służą do napowietrzania wody w celu wytrącenia związków
żelaza w filtrach pionowych, odżelaziaczach. Stanowią element stacji uzdatniania wody.
Zbiorniki przeznaczone są do pracy w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym
ciśnieniu p=0,6MPa i temperaturze do t=20oC.
Zbiorniki wytwarzane są ze stali węglowych w 4 wielkościach w oparciu o własną dokumentację
konstrukcyjną. Materiały posiadają atest hutniczy.
Mieszacze wypełnione są w części napływowej pierścieniami z tworzywa sztucznego, w celu
uzyskania wysokiego stopnia wymieszania wody z powietrzem.
Zbiorniki zabezpieczane są wewnątrz farbą antykorozyjną z atestem PZH na kontakt z wodą
pitną.
Mieszacze posiadają atest PZH.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego